Vikariátní katechetické středisko
:

adresa: tř. 9. května 868, 390 01 Tábor
katecheté:
Marie Šittová
- vedoucí VKS
Janka Pecherová
, Mgr. Ing. Karel Dušek ,
Mgr. Václav Mikula 
Petr Svoboda , Marie Zrzavecká ,Lenka Křížová , ing. Pavla Plátová 

Vikariátní kaplan pro mládež:

P. Dominik Ettler

P. Dominik Ettler


Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o.

adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor
ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka
Mgr. Dana Milerová
 zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Ing. Karel Dušek
 učitel, katecheta, správce počítačové sítě  

Oddíly dětí a mládeže
dívčí skautský oddíl Modřinky
a chlapecký skautský oddíl Modříni: http://modrini3.webnode.cz/

Domácího hospic Jordánzpět na hlavní stránku